شرایط فروش

سامانه فروش اینترنتی به دلیل به روز رسانی به طور موقت غیرفعال میباشد، لطفا بعدا مراجعه نمایید. (13)

لیست قیمت ها
توضیحات

در قدم اول با کلیک بر روی خودروی مورد نظر وارد جزئیات آن محصول شده و پس از انتخاب نوع شرایط فروش و انتخاب رنگ مورد نظر، مراحل ثبت نام و انتخاب نمایندگی را به انجام رسانیده و بر روی دکمه خرید کلیک نمایید.