پشتیبانی

کانال ارتباطی شماره تماس
نگین خودرو
واحد ارتباط با مشتریان
734555-021
بانک پارسیان 021-2318
بانک ملت 021-27312733
شرکت مگا 021-88854624-88854627-86034572-86034586
شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17 و پنج شنبه 8 تا 12 09398510924
شنبه تا چهارشنبه 17 تا 21 - پنج شنبه 12 تا 21 - روزهای تعطیل 8 تا 21